AKCE: 11. 5. 2022, 9:00–17:00

Cisterciácké klášterní krajiny: Terénní workshop Velehrad

Celodenní workshop představí metody aplikované zážitkové pedagogiky v praxi na příkladě klášterní krajiny Velehrad.

Cisterciácké klášterní krajiny:  Terénní workshop Velehrad
Datum konání: 11. 5. 2022, 9:00–17:00
Místo konání: Římskokatolická farnost Velehrad, Stojanovo nádvoří 206, Velehrad

Celodenní workshop pod vedením pana Mgr. Petra Hudce v rámci projektu Cisterciácké klášterní krajiny je zaměřený především na prezentaci praktické ukázky využití kulturní krajiny ovlivněné působením cisterciáckého kláštera Velehrad. 

V rámci celodenního programu "postavíme" virtuální klášter, zažijeme den v klášteře, nahlédneme do nově připravované expozice "Volající kamení" a v rámci vycházky si ukážeme stopy cisterciáků, které jsou v naší klášterní krajině čitelné do dnešních dnů. Občerstvení je zajištěno.

Cílem akce je ukázka aplikované zážitkové pedagogiky v praxi (s dalším využitím) zaměřené na zvýšení informovanosti o významném vlivu cisterciáckého řádu v naší klášterní krajině Velehrad. 

Workshop je pro účastníky zdarma (omezená kapacita 20 osob). Akce je otevřená pro veřejnost, registrace je nutná.

Pozvánka i program jsou k dispozici zde. V případě zájmu o workshop Vás prosíme o vyplnění registračního formuláře zde.

Více informací: MAS Buchlov, z.s., Renáta Polišenská, 777 818 592

Zdroj: mcmp.cz