Publikováno: 21. 12. 2022

Ch. J. Garthe: The Sustainable Museum

The Sustainable Museum je první knihou, která nastiňuje systémovou strategii udržitelnosti v sektoru muzeí a kulturního dědictví.
 

Ch. J. Garthe: The Sustainable Museum

Christopher J. Garthe uvažuje ve své publikaci nad problémy, kterým budou muzea pravděpodobně čelit, převezmou-li společenskou roli v oblasti udržitelného rozvoje. Na příkladech případových studií z celého světa zvažuje různé způsoby implementace udržitelnosti v rozličných typech a velikostech kulturních institucí. I když kniha jasně nastiňuje potřebu změny, poskytuje také návod ke změně, a to především promýšlením specifických konceptů a přístupů k udržitelnosti ve vztahu k různým aspektům muzejního provozu. Kniha obsahuje praktický manuál pro implementaci managementu udržitelnosti v muzeu, přičemž bere v úvahu i problémy, s nimiž se odborníci setkávají, a nastiňuje, jak by mohla vypadat budoucnost udržitelného muzea.

Novou publikaci The Sustainable Museum si můžete vypůjčit v oborové knihovně Centra pro prezentaci kulturního dědictví.