Publikováno: 5. 9. 2022

Cultural Industries and the Covid-19 Pandemic: A European Focus

Publikace si klade za cíl popsat důsledky krize způsobené panemií koronaviru, která výrazně zasáhla všechny oblasti kulturního a kreativního sektoru.

Cultural Industries and the Covid-19 Pandemic: A European Focus

Publikace, vznikající v průběhu pandemické krize, zkoumá první reakce a praktické strategie aktérů kulturních a tvůrčích odvětví, vládních orgánů a kulturních institucí, čelících koronavirové pandemii. Zahrnuje rovněž potenciální důsledky těchto nouzových strategií pro budoucnost kulturních a tvůrčích odvětví. Řešení přijatá během opakovaných lockdownů ze strany aktérů kulturních a tvůrčích odvětví by se mohla stát zdrojem nových forem kulturní spotřeby a/nebo nových inovativních tržních strategií. Příspěvky reflektují období pandemi Covid-19 v kutlurních a kreativních sektorech napříč Evroupou – ve Velké Británii, Španělsku, Francii, Itálii, Finsku, Rakousku, Slovensku i v České republice.

Kniha je určená předně pro výzkumné pracovníky, akademiky a studenty se zvláštním zájmem o řízení kulturních a kreativních organizací a krizové řízení.

SALVADOR, Elisa; NAVARRETE, Trilce; SRAKAR, Andrej: Cultural Industries and the Covid-19 Pandemic. London and New York: Routledge, 2022, 272 s. ISBN: 978-0-367-65191-6