AKCE: 27. 3. 2022 – 28. 3. 2022

Konference Green Museums Summit

Inspirativní úvahy a případové studie z muzejního prostředí na téma udržitelné budoucnosti. Návrhy příspěvků je možné zasílat do 30. ledna 2022.

@museumnext.com
Datum konání: 27. 3. 2022 – 28. 3. 2022
Místo konání: Online

Virtuální konference se zaměří na úlohu kulturních institucí ve vzdělávání veřejnosti v otázkách udržitelnosti a dopadů jejich rozhodnutí na životní prostředí. Muzejní pracovnice a pracovníci si budou klást otázky typu: jak mohou vést svá muzea k větší ekologické odpovědnosti a redukovat svůj odpad. V rámci mezinárodní konference The Green Museums Summit se představí muzejní odbornice a odborníci z celého světa, aby se podělili o své profesní zkušenosti a sdíleli nápady na hledání nových cest v tématu udržitelnosti muzeí.

Konferenční poplatek: 120£ – plná cena pro jednotlivce, 60£ – zvýhodněná cena pro nezávislé specialisty a specialistky, 25£ – zvýhodněná cena pro studující.

Call for speakers: návrhy příspěvků lze zasílat do 30. ledna 2022. Všechny návrhy budou posouzeny odbornou porotou a o výsledku budou žadatelky a žadatelé informováni začátkem února.

Zdroj: museumnext.com