AKCE: 20. 10. 2022 – 21. 10. 2022

Dějiny ve veřejném prostoru III. Globální paměť

Třetí ročník mezinárodní konference se věnuje světovému rozměru dějin a paměti ve veřejném prostoru.

Dějiny ve veřejném prostoru III. Globální paměť
Datum konání: 20. 10. 2022 – 21. 10. 2022
Místo konání: Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7

Historie vždy byla v přímém a úzkém kontaktu se současností a budoucností. Do přítomnosti se nepřetržitě prolamuje i prosakuje, poskytuje živnou půdu pro budoucí úvahy i dění. Zástupci Univerzity Karlovy, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Historického ústavu Akademie věd, Ústavu pro studium totalitních režimů a občanského sdružení Antikomplex se proto rozhodli vytvořit platformu, jež by měla v pravidelném intervalu poskytovat příležitost nejen k mezioborové diskuzi, ale také k obecnější výměně názorů a zkušeností, jež se problematiky zpřítomňování dějin ve veřejném prostoru aktuálně dotýkají.

Třetí ročník fóra Dějiny ve veřejném prostoru se zaměřuje na světový rozměr paměti. Paměť chápeme jako předivo globálně sdílených institucí, médií, praktik a obrazů, které spoluutvářejí naše představy o minulosti a budoucnosti. Veřejný prostor je pak místem, kde jsou prvky tohoto přediva reprodukovány, rozporovány a užívány v nových kontextech. Jak klimatická krize mění naše představy o budoucnosti i minulosti? Jaká témata z českých dějin se dočkala filmového či jiného zpracování pro světové publikum? Co mají společného a v čem se liší historické kontroverze v zahraničí a v Česku? Jak si v tomto kontextu vede české školství? Cílem konference není poměřovat „české“ přístupy „světovými“ trendy, nýbrž popsat vztahy, které českou a potažmo středoevropskou zkušenost s dějinami propojují s dynamikou paměti ve světovém měřítku.

Do diskuze zveme vystupující, kteří zkoumají zdroje zájmu o minulost a hledají aktuální pozici dějin ve veřejném prostoru ve své výzkumné, vzdělávací, kurátorské, umělecké, aktivistické či popularizační činnosti. Fórum chápeme jako otevřenou platformu pro setkávání různých profesí a přístupů, které se snaží o reflexi toho, jak se jako společnost vztahujeme k minulosti, a o sebereflexi vlastní zkušenosti.

Call for Abstracts

Registrační formulář

Ukončení registrace příspěvků a posterů: 30. dubna 2022

Vybrané studie budou publikovány v časopise Moderní dějiny. Vybraným příspěvkům s popularizačním zaměřením bude nabídnut prostor v časopise Dějiny a současnost.

Tematické okruhy a další informace zde.

Zdroj: ustr.cz