AKCE: 24. 10. 2022, 9:00–17:00

Učíme zážitkem aneb Základy zážitkové pedagogiky

Akreditovaný kurz MŠMT pořádaný Muzeem Východních Čech v Hradci Králové je určen muzejním a galerijiním pedagogům, které provede principy zážitkové pedagogiky a podpoří je ve schopnosti ji ve své praxi správně používat.

@muzeumhk.cz
Datum konání: 24. 10. 2022, 9:00–17:00
Místo konání: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové

Muzejní a galerijní pedagogové budou mít možnost zažít si herní situace, aby získali vlastní zkušenost s pricnipy zážitkové pedagogiky. Vše bude následně evaluováno z metodického hlediska a ukotveno v teorii. Kurz nevyžaduje předchozí vhled do tématu.

Kurz je financován z grantového titulu Kreativní učení a účast na něm je bezplatná.

Lektorkou kurzu Učíme zážitkem aneb Základy zážitkové pedagogiky bude Michaela Vyležíková působící při Prázdninové škole Lipnice.

Přihláška

Zdroj: Jitrka Králová