AKCE: 12. 10. 2022 – 13. 10. 2022

Podzimní seminář etnografické komise AMG

Etnografická komise Asociace muzeí a galerií ČR zve na letošní podzimní seminář.

Podzimní seminář etnografické komise AMG
Datum konání: 12. 10. 2022 – 13. 10. 2022
Místo konání: Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto

Asociace muzeí a galerií ČR s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky a Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě zvou na Podzimní seminář etnografické komise AMG. Na rozdíl od jarního semináře má jeho podzimní termín volné téma.

Tematické okruhy příspěvků:

 • Sbírky muzejní povahy 
 • Digitalizace muzejních sbírek 
 • Zpřístupňování sbírkových databází veřejnosti 
 • Výstupy pověřených pracovišť MK ČR 
 • Nemateriální statky tradiční lidové kultury ČR – krajské seznamy 
 • Krajská oceňování nositelů rukodělných hodnot 
 • Muzejně pedagogická praxe 
 • Projekty poslední doby - počiny, expozice, publikace 
 • Pojmosloví etnografických sbírek (okruhy) 
 • Grantová politika – zkušenosti 
 • Dokumentace tradiční lidové kultury v současnosti 
 • Spolupráce s místními spolky a komunitami 
 • Ohrožení tradičních lidových řemesel 
 • Možnosti zahraniční spolupráce 

Předběžný program

 

Přihláška

Přihlášky zasílejte nejpozději do 15. září 2022.

Více informací zde.

Zdroj: cz-museums.cz