AKCE: 12. 5. 2022 – 13. 5. 2022

Konference: Institutional Critique at the Post-Digital Turn: Museums and Databases

Muzeum užitého umění ve Vídni bude v květnu 2022 hostit konferenci na téma institucionální proměny muzeí a databází po „digitálním obratu“. Do 6. února je možné zasílat návrhy na příspěvek.

©https://www.uni.at/uni/universitaet-fuer-angewandte-kunst-wien/
Datum konání: 12. 5. 2022 – 13. 5. 2022
Místo konání: Vídeň

Konference se bude zaobírat institucionální kritikou proměny muzeí a dalších kulturních institucí v kontextu jejich vyrovnávání se s digitalizací a obecně přechodem do virtuálního prostoru. S touto transformací se pojí vytváření nových forem vztahů mezi institucemi, což s sebou nese řadu otázek spojených s novým rozměrem vztahu mezi zprostředkovatelem digitálních technologií a muzei, potažmo podřizováním se technologickému marketingu. 

Akci organizuje mezioborová výzkumná platforma IMAGE+, která se zaměřuje na obrazový výzkum a zlepšení výuky za pomocí digitálních databází uměleckých sbírek. Zaobírá se rovněž optimalizací vztahu mezi kulturními institucemi a digitálními databázemi, přístupností těchto databází a edukačními projekty. 

Příspěvek na konferenci by měl mít délku 15 až 20 minut. V případě zájmu, zasílejte abstrakt o délce 3000 znaků s krátkým životopisem (max. 1500 znaků) na e-mail: image@uni-ak.ac.at. Možné zasílat v anglickém nebo německém jazyce.

Další informace naleznete na stránkách Hsozkult.deAngewandtekunstgeschichte.net.