AKCE: 19. 10. 2021 – 21. 10. 2021

Kurz preventivní konzervace 2021

Na letošním ročníku kurzu Metodického centra konzervace jsou ještě volná místa!

@mck.technicalmuseum.cz
Datum konání: 19. 10. 2021 – 21. 10. 2021
Místo konání: Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno-Královo Pole

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně zve na letošní ročník kurzu preventivní konzervace. Kurz je zaměřen na objasnění základů preventivní konzervace a její role při ochraně muzejních sbírkových předmětů. Zahrnuje zejména identifikaci a posouzení činitelů poškozování předmětů a navržení vhodných opatření pro jejich omezení. 

Kurz je určen především pro muzejní pracovníky, kteří zpracovávají, prezentují nebo pečují o předměty kulturní povahy – zejména kurátory sbírek, správce depozitářů, konzervátory-restaurátory, popř. další muzejní pracovníky nebo pracovníky z oblasti památkové péče, knihoven apod.

Přihlášení účastníci kurzu neplatí účastnický poplatek a získají osvědčení o absolvování kurzu. Podmínkou úspěšného zakončení kurzu je účast na předem stanoveném programu, zpracování domácího projektu a opakovacího testu.

Program kurzu

Více informací zde.

Zdroj: mck.technicalmuseum.cz