AKCE: 4. 10. 2021 – 10. 10. 2021

Evropský týden konzervování-restaurování 2021

Čtvrtý ročník Evropských dnů konzervování-restaurování se koná ve dnech 4. – 10. 10. 2021.

@ecco-eu.org
Datum konání: 4. 10. 2021 – 10. 10. 2021

Evropský svaz konzervátorsko-restaurátorských organizací E.C.C.O. zve na čtvrtý ročník Evropských dnů konzervování-restaurování, který se po loňské virtuální verzi opět může konat i ve fyzické podobě.

Cílem akce je upozornit na význam péče o kulturní dědictví a samotné profese konzervátorů-restaurátorů. Má za úkol přiblížit evropské kulturní dědictví, historii a sdílené hodnoty širší veřejnosti a zapojit též mladší generaci do péče o jednoltivé předměty. Záměrem je též zdůraznit témata, která jsou důležitá při konzervování-restaurování artefaktů: autenticita, informovanost, přístup a udržitelnost.

Více informací k akci zde.

Komise konzervátorů–restaurátorů AMG zároveň vyzývá instituce, které u této příležitosti pořádají tematicky zaměřené akce, jako dny otevřených dveří v konzervátorských pracovištích, přednášky, výstavy vážící se k dané profesi apod., aby na ně zaslaly odkaz kolegyni Aleně Komendové (komendova@znojmuz.cz), která je umístí na web Komise KR AMG. Odkazy na aktivity je možné sdílet také přímo na sociálních sítích pod hashtagem #EuropeanDayConservationRestoration.

Zdroj: icom-czech.mini.icom.museum/evropsky-tyden-konzervovani-restaurovani-2021/