AKCE: 13. 10. 2021 – 14. 10. 2021

Konference Dobrovolnictví v kultuře a umění

Online konference NIPOS představí 10 let dobrovolnictví v jednotlivých oblastech kultury.

@nipos.cz
Datum konání: 13. 10. 2021 – 14. 10. 2021

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu NIPOS zve na online konferenci Dobrovolnictví v kultuře a umění, která se uskuteční ve dnech 13. – 14. října 2021 na platformě Zoom. Hlavním organizátorem je Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, partnery jsou: Národní asociace dobrovolnictví, z. s., Hestia - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. a Institut umění – Divadelní ústav, Kancelář Kreativní Evropa Kultura. Konference se koná pod záštitou ministra kultury pana PhDr. Lubomíra Zaorálka.

U příležitosti desetiletého výročí Evropského roku dobrovolnictví 2011 si shrneme, co se za uplynulých 10 let událo v jednotlivých oblastech kultury (kulturní dědictví, živé umění, muzea a galerie, knihovny atd.). Cílem konference je nejen znovu oživit a propagovat téma dobrovolnictví v kultuře a umění, ale také představit jeho výhody těm, kteří se jím doposud nezabývali a prezentovat, jak se dobrovolnictví daří v jednotlivých regionech. Dozvíte se, jaké jsou jeho formy, na jaké naráží bariéry a co je pro něj největší výzvou do budoucna. Inspirujete se příklady dobré praxe a mnohým dalším.

Konference je určena všem, kterým není osud dobrovolnictví v kultuře lhostejný, i těm, kteří by se do něj chtěli více zapojit: zástupcům kulturních organizací, představitelům veřejné správy, NNO a v neposlední řadě dobrovolníkům.

Účastnický poplatek činí 300 Kč.

Uzávěrka registrací k účasti je 10. září 2021.

Registrační formulář, program a další informace zde.

Součástí registrace je i evaluační dotazník Dobrovolníci v kultuře, jehož výstupy budou na konferenci prezentovány.

Zdroj: nipos.cz