AKCE: 20. 10. 2021 – 21. 10. 2021

Konference Periodická paměť

Muzeum Jindřichohradecka zve na odbornou konferenci z cyklu Knižní kultura 19. století.

@mjh.cz
Datum konání: 20. 10. 2021 – 21. 10. 2021
Místo konání: Muzeum Jindřichohradecka

Muzeum Jindřichohradecka za podpory Národního muzea a Metodického centra při Památníku národního písemnictví zvou na odbornou konferenci z cyklu Knižní kultura 19. století Periodická paměť.

Cílem setkání je komplexně sledovat oblast periodického tisku 19. století a rozvíjet spolupráci paměťových, akademických i vědeckých institucí. Konference je součástí cyklu odborných setkání nad tématem Knižní kultura 19. století a je pořádána při příležitosti 150. výročí vzniku týdeníku Ohlas od Nežárky. Příspěvky budou publikovány v recenzovaném časopise Acta Musei Nationalis Pragae - Historia literarum.

Tematické okruhy:

  • Časové a terminologické vymezení tématu, členění periodického tisku
  • Periodický tisk jako masmédium 19. století
  • Periodický tisk jako kronika každodenního života
  • Periodický tisk a čtenářství
  • Proměny periodického tisku 19. století s nástupem nových technologií
  • Restaurování a digitalizace periodik 19. století

Zaslání přihlášek přednášejících včetně anotace příspěvku: do 30. srpna 2021.

Zaslání přihlášek účastníků konference: do 30. srpna 2021.

Konferenční poplatek: 500 Kč

Registrační formulář

Pozvánka

Více informací zde.

Zdroj: pamatniknarodnihopisemnictvi.cz