AKCE: 4. 10. 2021 – 6. 10. 2021

MuseumNext Digital Collections Summit

Mezinárodní virtuální konference na téma digitálních muzejních sbírek.

@museumnext.com
Datum konání: 4. 10. 2021 – 6. 10. 2021

Organizace MuseumNext zve na třídenní virtuální konferenci na téma digitálních sbírek, digitalizace sbírek nebo akvizice, prezentace a péče o digitální sbírkové předměty. Příspěvky budou klást důraz na praktické zkušenosti a případové studie.

Termín pro registraci příspěvku je 10. srpen 2021. Konferenčním jazykem je angličtina.

Call for Speakers

Registrační formulář

Více informací zde.

Zdroj: museumnext.com