AKCE: 6. 10. 2021, 16:00–17:30

#METOO in the Culture sector

Projekt SHIFT Culture ve spolupráci s IETM, mezinárodní sítí umělců a umělkyň současného scénického umění, pořádá 6. října online setkání s názvem „#METOO in the Culture sector“. 

ietm.org
Datum konání: 6. 10. 2021, 16:00–17:30

Na setkání budou představeny první výsledky nejnovějšího výzkumu problematiky sexuálního obtěžování, šikany a zneužívání moci v evropském uměleckém prostředí. Výzkum si klade za cíl posílit kritický dialog a sebereflexi v rámci uměleckých institucí ve vztahu k problematice sexuálního násilí. Na událost bude navazovat lyonský plenárním meetingem IETM, kde 22. října má proběhnout také závěrečné představení celého výzkumu.

Projekt SHIFT je mezinárodním projektem s cílem poskytovat vzdělávání a školení kulturním institucím, spolupracovat a vytvářet cesty, jak čelit globálním výzvám.

Více k setkání viz stránky IETM