AKCE: 28. 10. 2021, 9:00–16:00

Online workshop projektu KERES: „Auswirkungen des Klimawandels auf Kulturerbe“

Fraunhoferova společnost pro rozvoj aplikovaného výzkumu organizuje v rámci projektu ochrany kulturního bohatství před klimatickými událostmi KERES virtuální dílnu s názvem „Dopady klimatických změn na kulturní dědictví“.

@imw.fraunhofer.de
Datum konání: 28. 10. 2021, 9:00–16:00
Místo konání: Online, Německo

Setkání bude zaměřeno na reflexi dopadů letošních přívalových dešťů a záplav v Německu, které těžce zasáhly mnohé kulturní instituce, příkladně skanzen Bad Windsheim, kde červencová povodeň způsobila obrovské škody na tamních hrázděných domech. Tyto události podnítily také debatu o ochraně historických budovy a sbírek vůči extrémním přírodním událostem. 

Akce je první veřejnou dílnou projektu KERES a bude se snažit zodpovědět následující otázky:

  • Se kterými klimatickými modely a emisním scénářem je pracováno?
  • Jak se z nich dají vypočítat budoucí extrémní klimatické jevy?
  • S jakými nejistotami je třeba pracovat?
  • Které klimatické parametry jsou přesně zapotřebí a jak relevantní jsou pro historické budovy a historické zahrady?
  • Jak a kým jsou klimatické údaje používány?

Setkání si klade za cíl navrhnout správné zohledňování různých klimatických dat a způsob, jak je lze využít v rámci střednědobých a dlouhodobých strategií k ochraně kulturního bohatství.

Setkání proběhne 28. října přes aplikaci ZOOM. Registrace je možná do 20. října – více informací k registraci na webových stránkách Fraunhofer IMW.

Program setkání zde