AKCE: 25. 3. 2022, 10:00–16:00

Online-BarCamp: Budoucnost edukace v muzeích

Spolková akademie pro kulturní vzdělávání nabízí řadu kurzů pro odborný personál i všechny se zájmem o zlepšeníé svých znalostí v oblasti kreativního sektoru. 

©https://www.bundesakademie.de
Datum konání: 25. 3. 2022, 10:00–16:00
Místo konání: Online

BarCamp představuje svébytnou formu vzdělávací dílny, v rámci které jsou diskutována příslušná témata. Setkání 25. února se bude věnovat tématu muzejní edukace a jejích proměn v kontextu digitální revoluce s ohledem proměny a větší rozmanitost kulturní praxe. Kromě toho bude brán ohled i na vliv pandemie a jejího vlivu na způsob práce muzejních pedagožek a pedagogů. 

Akce nechává otevřený prostor spontánní diskusi a řešení individuálních témat. Více program akce: mm22www2.pdf.

Cena: 15 eur

Kontaktní e-mailová adresa: barcamp21@bundesakademie.de.

Další informace: Online-BarCamp: Die Zukunft der Vermittlung im Museum