AKCE: 11. 4. 2024

Památky v plamenech: Ochrana a zabezpečení externích technických památek in situ

Seminář představuje další díl v sérii seminářů Ochrana a bezpečnost paměťových institucí, pořádaných Technickým muzeem v Brně.

Památky v plamenech: Ochrana a zabezpečení externích technických památek in situ
Datum konání: 11. 4. 2024
Místo konání: Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno 612 00

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci s Komisí pro bezpečnost v muzeích Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Norsk Folkemuseem v Oslo, Sborem dobrovolných hasičů Těšany  a Českým výborem ICOM Vás srdečně zvou na požárně-bezpečnostní seminář Památky v plamenech: Ochrana a zabezpečení externích technických památek in situ.

Náplní letošního požárně-bezpečnostního semináře jsou návrhy a technická řešení vhodných zabezpečovacích systémů, včetně jejich propojení s dozorovými místy externích technických památek. Se svými zkušenostmi z norského prostředí se opět podělí lektor Mikael Blihovde z Norsk Folkemusea v Oslo a nově také kolegové z norského města Røros.

Registrace účastníků semináře v proběhne v hlavní budově Technického muzea v Brně, odkud se přemístíme historickým autobusem do zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Těšany, který nám letos poskytl zázemí pro přednáškovou část semináře. Součástí programu bude také komentovaná prohlídka barokní kovárny v Těšanech. Po ukončení programu je zajištěna doprava účastníků zpět do Brna.

Workshop je primárně určen pro muzejní pracovníky, památkáře a specialisty, kteří se zabývají požární ochranou. Zájemci o workshop se mohou přihlásit prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách MCK nejpozději do 4. 4. 2024. Workshop je z kapacitních důvodů omezen na 30 osob. Účastnický poplatek ve výši 300 Kč zahrnuje náklady na pořádání konference. Faktura Vám bude vystavena na základě poskytnutých fakturačních údajů.

Registrační formulář

Více informací zde.

Zdroj: mck.technicalmuseum.cz