AKCE: 6. 4. 2024 – 7. 4. 2024

Workshop: Přístupnost divadla pro nevidomé

Cílem mezinárodního workshopu je zlepšení přístupnosti divadelních institucí pro osoby se zrakovým postižením.

Workshop: Přístupnost divadla pro nevidomé
Datum konání: 6. 4. 2024 – 7. 4. 2024
Místo konání: Zkušebna Stavovského divadla, Praha 1

Pod vedením zkušené polské lektorky Katrzyny Peplinske Pietrzak (Teatr Stary, Krakov) se mohou účastníci během jednoho ze dvou víkendových workshopů seznámit s konkrétní praxí, technikami a zkušenostmi, které již v zahraničí dokázaly vybraná divadelní představení pro nevidomé zpřístupnit.

Součástí workshopu je i tvorba „audioscénáře“, který je specifickým druhem audio popisu představení, stejně jako nabízíme získání dalšího odborného know-how.

Workshop je určen divadelním lektorům a divadelním dramaturgům, režisérům (případně asistentům režie) a nabízí možnost nahlédnout do konkrétních postupů, které umožňují prožít vybrané divadelní představení i lidem, jimž dosud nebylo dostupné.

Náplň workshopu:

  1. sebezkušenostní část, umožňující vcítit se do nevidomého člověka a jeho potřeb
  2. odborná specifikace potřeb nevidomých osob
  3. odborná příprava na návštěvu nevidomých osob na divadelním představení
  4. praktické nástroje a postupy, jak organizovat návštěvu kulturního zařízení pro nevidomé,
  5. získání zkušenosti v oblasti navazování kontaktů s organizacemi pro nevidomé, spolupráce se sociálními pracovníky či asistenty, pomáhajícími nevidomým při přesunech do kulturních zařízení
  6. příklady dobré praxe – ověřené způsoby zapojení nevidomých osob do kulturních akcí, které jsou již vdivadlech realizovány.
  • Workshopu je možné se zúčastnit v termínech: 6. a 7. dubna nebo 25. a 26. května 2024 
  • Čas: sobota 9.00–12.00, 13.00–19.00; neděle 9.00–12.00, 13.00–17.00

Přihláška

Zdroj: culturenet.cz