AKCE: 17. 4. 2024, 9:00–17:00

Mezinárodní konference Krajina Sídla Památky 2024

2. ročník mezinárodní konference věnované tématům krajiny, sídel a památek se zaměří na cesty.

Mezinárodní konference Krajina Sídla Památky 2024
Datum konání: 17. 4. 2024, 9:00–17:00
Místo konání: aula historické budovy A, Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně

Na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně se ve středu 17. dubna koná 2. ročník mezinárodní konference věnované tématům krajiny, sídel a památek. Na toto odborné setkání se můžete registrovat až do 15. dubna na stránkách konference. Tématem letošního ročníka jsou cesty.

Cesty jsou mnohovrstevnatým pojmem, který vyvolává různé asociace. Cesta může představovat také duchovní cestu, vývoj architektury, proměny krajiny či cestu časem. Cesty nejsou pouze samotné trasy, ale zahrnují také různá zastavení a orientační body. Díky silnicím a železnicím byly do krajin a měst přineseny různé stavby, jako například zastávky, železniční stanice, překladiště, mosty a viadukty. Tyto konstrukce společně s dalšími stavebními prvky vyprávějí zajímavý příběh krajiny.

Interdisciplinární konference si klade za cíl dát dohromady doktorandy, pedagogy, architekty, inženýry, památkáře, krajináře a jiné odborníky, kteří by o problémech měli rozmlouvat, ne je jen odpřednášet. Organizátoři usilují o skutečné setkání lidí, kterým nejsou lhostejné hodnoty krajiny, sídel a památek.

Konference Krajina–Sídla–Památky 2024 se zaměří na jejich význam, historii a současnou roli v naší kultuře a společnosti. Hosté se budou zabývat tím, jak tyto prvky ovlivňují naši identitu a jak se proměňují v průběhu času. Přijeďte do Brna objevovat zajímavé příběhy, které v naší krajině vyprávějí právě cesty.

Autorské příspěvky budou publikovány v on-line sborníku konference s názvem Prostor pro život. Sborníku bude uděleno číslo ISBN.

Poplatek za posluchače je stanoven na 750 Kč (30 €). Studenti doktorských programů mají poplatek snížený na 500 Kč (20 €).

Přihlašovací formulář

Více informací zde.

Zdroj: propamatky.info