AKCE: 9. 11. 2021 – 12. 11. 2021

Hands On! Conference 2021

13. ročník mezinárodní konference z oblasti dětského vzdělávání v muzeích.

@hands-on-international.net
Datum konání: 9. 11. 2021 – 12. 11. 2021

Organizace dětských muzeí Hands On! zve na 13. ročník mezinárodní konference, letos na téma Hands On into the Future. Příspěvky se budou věnovat nejen dopadům pandemie na muzejní edukaci a novým trendům a přístupům, ale také dalším aktuálním otázkám, jako je udržitelnost a životní prostředí nebo společenské změny. Poprvé se konference bude konat výlučně v online podobě, ve spolupráci s dětským muzeem FRida & FreD ve Štýrském Hradci a Dětským muzeem ZOOM ve Vídni.

Registrační formulář

Více informací zde.

Zdroj: hands-on-international.net