AKCE: 2. 11. 2021 – 3. 11. 2021

20. zasedání k problematice sepulkrálních památek

Letošní ročník mezioborové konference přijímá příspěvky do 30. 4. 2021.

@udu.cas.cz
Datum konání: 2. 11. 2021 – 3. 11. 2021
Místo konání: Praha, případně online

Ústav dějin umění AV ČR zve na 20. ročník mezioborové konference na téma sepulkrálních památek. Hlavním cílem konference je umožnit vzájemný kontakt zainteresovaných zástupců všech s danou problematikou souvisejících disciplín (dějin umění, obecných dějin, pomocných věd historických, archeologie, památkové péče, muzejnictví, restaurátorské praxe, petrografie ad.).

Příspěvky zasedání budou publikovány v řadě Epigraphica & Sepulcralia (evidováno ve Web of Science v kategorii Proceedings).

Konference nyní přijímá návrhy příspěvků, délka vystoupení se předpokládá 20 minut, přihlásit lze rovněž zprávy v trvání max. 10 minut a postery.

Termín přihlášení příspěvků je 30. duben 2021.

Call for Papers

Více informací zde.

Zdroj: dejinyumeni.cz