AKCE: 3. 12. 2021 – 4. 12. 2021

Konference o stavu muzejního výzkumu

Mezinárodní konference na téma výzkumných projektů v muzejních institucích.

@msl.org.pl
Datum konání: 3. 12. 2021 – 4. 12. 2021
Místo konání: Muzeum Sztuki in Łódź, Polsko a online

Muzeum umění v polské Łódźi a Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) zvou na mezinárodní konferenci s cílem představit muzea jako výzkumné instituce. Vítány jsou příspěvky představující výzkumné projekty věnující se sbírkám nebo s výstavou jako výstupem, věnující se roli muzeí a dočasných výstav ve vědeckém zkoumání nebo prezentaci vědeckých poznatků, nebo zabývající se přeměnami výzkumu v muzeích po roce 1989.

Konference proběhne v hybridním formátu, prezenční část se bude konat v Muzeu umění v Łódźi.

Termín pro přihlášení příspěvku je 29. srpen 2021.

Více informací a Call for Papers zde.

Zdroj: msl.org.pl