AKCE: 24. 11. 2021 – 25. 11. 2021

13. sněm Asociace muzeí a galerií České republiky

Výroční sněm Asociace muzeí a galerií České republiky.

@AMG
Datum konání: 24. 11. 2021 – 25. 11. 2021
Místo konání: Univerzitní kino Scala, Brno

Asociace muzeí a galerií České republiky zve na letošní ročník svého pravidelného sněmu, který se uskuteční ve dnech 24.–25. listopadu 2021 v prostorách Univerzitního kina Scala.

V současné době má AMG 307 řádných členů (institucí), 214 individuálních a 17 čestných členů. Sněm AMG je vrcholným orgánem našeho profesního svazu a zasedá jednou za tři roky. Cílem tohoto setkání je kromě organizačních a personálních otázek příprava koncepcí a strategií činnosti AMG na další období (2022–2024) a seznámení členských muzeí a galerií s výsledky práce AMG v uplynulém období (2019–2021). Sněm AMG je i příležitostí k projednání aktuálních problémů, které hýbají oborem muzejnictví v České republice.

Registrační formulář

Pozvánka a program

Více informací zde.

Zdroj: cz-museums.cz