AKCE: 5. 11. 2021 – 6. 11. 2021

Prostor obrazu 2021: Mezioborová setkání na poli umění a edukace

Online konference se zaměřením na edukační potenciál výtvarného umění.

@INSEA
Datum konání: 5. 11. 2021 – 6. 11. 2021

Česká sekce INSEA a GASK – Galerie Středočeského kraje zvou na online konferenci s názvem Prostor obrazu: Mezioborová setkání na poli umění a edukace. Konference je určena pro muzejní a galerijní edukátory a učitele z oboru výtvarné pedagogiky a příbuzných disciplín, vítáni jsou také studenti a výzkumní pracovníci.

Tématem konference je využití výtvarného umění v pedagogické praxi. Cílem konferenčního setkání je otevřít dialog spojený například s těmito otázkami: Jak dnes v kontextu současné výtvarné nebo galerijní pedagogiky chápeme „obraz“? Jak pohled na obraz a obraznost proměňuje současná vizualita utvářená digitálními technologiemi? Jak je práce s uměleckým dílem zakotvena v současných kurikulárních dokumentech?

Hlavním publikačním výstupem konference bude konferenční sborník, který poslouží jako praktický zdroj informací pro odbornou i širokou veřejnost. Doplňujícím výstupem bude virtuální výstava a přehlídka posterů na webových stránkách organizace INSEA.

Termín pro přihlášení příspěvku je 1. září 2021.

Registrační formulář

Více informací zde.

Zdroj: insea.cz