AKCE: 4. 11. 2021 – 6. 11. 2021

Konference Muzeum jako nástroj prezentace venkovského života, zemědělství a lesnictví

Mezinárodní muzeologická konference pořádána Národním zemědělským muzeem se bude konat v novém listopadovém termínu.

@nzm.cz
Datum konání: 4. 11. 2021 – 6. 11. 2021
Místo konání: Národní zemědělské muzeum, Praha

Mezinárodní konference tematizuje problematiku prezentace zemědělství napříč muzejními, paměťovými, vědeckými a vzdělávacími institucemi. Problematika venkova, zemědělství, lesnictví či potravinářství se průřezově dotýká většiny muzeí a jejich sbírek. Speciálně pak zemědělských muzeí, muzeí v přírodě, ekomuzeí, regionálních muzeí. Konference si klade za cíl představit a konfrontovat specifické přístupy k problematice prezentace venkova a zemědělství. Budeme si klást otázku, jak pomocí našich sbírek, muzejní dokumentace a vědeckého zpracování můžeme představovat aktuální témata problematiky venkova, zemědělství, lesnictví či potravinářství. 

Konference pro muzejní pracovníky, historiky, etnografy, vědecké, akademické a edukační pracovníky, demografy, archiváře, agronomy a další navazuje na tradici mezinárodní spolupráce v oblasti zemědělského muzejnictví reprezentovanou Mezinárodní asociací zemědělských muzeí, která je součástí ICOM, a u jejíhož vzniku v roce 1966 Národní zemědělské muzeum stálo.

S ohledem na stávající epidemiologickou situaci vedení Národního zemědělského muzea rozhodlo o posunutí této konference na podzimní termín 4.-6. listopadu 2021.

Program konference

Registrační formulář

Více informací zde.

Zdroj: nzm.cz