AKCE: 10.11.2021, 9:00 – 11.11.2021, 14:30

"Místa paměti: od budování expozic po edukaci v muzeích-památnících"

Muzeum romské kultury pořádá při příležitosti oslav 30. výročí svého založení mezinárodní konferenci.

©rommuz.cz
Datum konání: 10.11.2021, 9:00 – 11.11.2021, 14:30
Místo konání: Brno a Hodonín u Kunštátu

Konference se tematicky věnuje otázce tvoření a fungování muzea, budování expozic a celkově sdílení znalostí ve vztahu k péči o místa paměti. Volba tématu je úzce spjata se dvěma památníky Romů a Sintů, které Muzeum romské kultury v roce 2018 převzalo, jmenovitě v Hodoníně u Kunštátu a Letech u Písku. V Hodoníně u Kunštátu byla v tomto roce dokončena nová expozice a v roce 2023 by měla být pro veřejnost otevřena také expozice v Letech u Písku. 

Konference bude probíhat 10. a 11. listopadu v Brně a Hodoníně u Kunštátu. Konferenčními jazyky jsou čeština a polština se zajištěným tlumočením.

Více k registraci a programu konference zde