AKCE: 25. 11. 2021

Konference Ochrana státní hranice ve stínu Berlínské zdi

Odborná konference na téma přelomu 50. a 60. let v pohraničních regionech z pohledu historiků, archivářů i muzejníků.

@tmbrno.cz
Datum konání: 25. 11. 2021
Místo konání: Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno-Královo Pole

Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Univerzitou obrany zve na odbornou konferenci Ochrana státní hranice ve stínu Berlínské zdi: Přelom 50. a 60. let a první polovina 60. let v pohraničních regionech. Konference se koná u příležitosti 60. výročí stavby berlínské zdi. Konference klade za cíl představit zmíněné období příspěvky historiků, archivářů a dalších badatelů. Zároveň chce pojednat uvedenou problematiku z pohledu pracovníků muzeí, kteří při realizaci výstav a expozic v muzeích nebo v terénu pracují buď s objekty z této éry, nebo vytvářejí jejich repliky.

Předpokládané bloky přednášek konference:

  1. Střežení státní hranice od konce 50. let do poloviny 60. let
  2. Aktivity armády a ostatních bezpečnostních složek směřující k zabezpečení hranice
  3. Muzejní expozice a edukační projekty
  4. Obyvatelstvo v pohraničí, sociální a hospodářské poměry

Termín pro přihlášení příspěvků je 15. září 2021.

Termín pro přihlášení účastníků bez přízpěvku je 15. říjen 2021.

V případě nevyhovující epidemické situace v České republice bude konference konána v online prostředí.

Pozvánka na konferenci

Více informací zde.

Zdroj: tmbrno.cz