AKCE: 10. 11. 2021 – 12. 11. 2021

Konference Múzeá a galérie bez bariér III.

Třetí ročník mezinárodní konference o přístupnosti a bezbariérovosti muzejních institucí.

@zms.sk
Datum konání: 10. 11. 2021 – 12. 11. 2021
Místo konání: Dubnické múzeum, Dubnický kaštieľ, Dubnica nad Váhom, Slovensko

Dubnické múzeum a Zväz múzeí na Slovensku zvou na třetí ročník mezinárodní odborné konference Múzeá a galérie bez bariér III. Konference je věnována zpřístupňování muzeí a galerií znevýhodněným skupinám obyvatel.

Tematické okruhy:

  • Univerzální design galerií a muzeí – debarierizace historických objektů
  • Přístupnost galerií a muzeí jednotlivcům se zdravotním znevýhodněním
  • Financování zpřístupňování kultury
  • Postupy a specifika zpřístupňování galerií a muzeí (a objektů v nich)
  • Saturace speciálních edukačních potřeb jednotlivců se zdravotním znevýhodněním v galeriích a muzeích (edukační funkce galerií a muzeí)
  • Muzejní a galerijní edukace, nástroj debarierizace muzeí a galerií
  • Informační dostupnost, klíčový prvek debarierizace
  • Inkluze v muzeích a galeriích
  • Technologie jako nástroj pro prezentaci kultury

Doručení registračního formuláře: do 22.10.2021
Doručení abstraktů konferenčních příspěvků: 29.10.2021
Doručení finální verze příspěvků do sborníku z konference: 26.11.2021

Pozvánka

Přihláška

Více informací zde.

Zdroj: zms.sk