AKCE: 10. 11. 2021 – 11. 11. 2021

Archeologické dědictví a veřejnost – možnosti, rizika a limity spolupráce

XLVIII. seminář archeologů z muzeí a institucí památkové péče.

@AMG
Datum konání: 10. 11. 2021 – 11. 11. 2021
Místo konání: Historický sál Středočeského muzea v Roztokách u Prahy

Oborová komise muzejních archeologů při Asociaci muzeí a galerií České republiky a Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy zvou na 48. ročník semináře muzejních a památkových archeologů. Součástí programu semináře jsou porada předsednictva Oborové komise, komentovaná prohlídka expozic Středočeského muzea v Roztokách u Prahy a zámeckého areálu a exkurze do NKP– sídelní aglomerace raně středověkého hradiště Levý Hradec a KP– výšinné sídliště Řivnáč.

Více informací zde.

Zdroj: archeo-muzeo.phil.muni.cz


Program a formulář přihlášky