AKCE: 8. 6. 2021

Seminář Konzervování-restaurování archeologických nálezů z kovů a kombinovaných materiálů

Odborný seminář Metodického centra konzervace.

@MCK
Datum konání: 8. 6. 2021
Místo konání: Technické muzeum v Brně

Pracovní skupina Kovy Komise Konzervátorů–restaurátorů AMG ČR ve spolupráci s Metodickým centrum konzervace Technického muzea v Brně společně pořádají odborný seminář Konzervace-restaurování archeologických nálezů z kovů a kombinovaných materiálů.

Seminář bude zaměřen na prezentaci témat a diskuzi ke komplexnímu materiálovému průzkumu a ošetření archeologických nálezů – souvisejících možností a omezení v konzervátorské praxi. Záměrem semináře je prohloubit znalosti odborné konzervátorsko-restaurátorské veřejnosti o současných možnostech a trendech konzervace archeologických nálezů a přispět k vzájemnému sdílení poznatků.

Přihlášky přednášek lze zaslat nejpozději do 30. 4. 2021 zasláním formuláře na adresu: dusan.perlik@ngprague.cz; selucka@tmbrno.cz.

Termín podání přihlášky k účasti je 31. květen 2021.

Elektronický přihlašovací formulář (bude brzy spuštěn)

Více informací zde.

Zdroj: mck.technicalmuseum.cz