AKCE: 18. 6. 2021 – 20. 6. 2021

Evropské dny archeologie 2021

Zapojte i Vaše muzeum nebo archeopark do celoevropské akce!

@https://www.facebook.com/events/854075358708541/
Datum konání: 18. 6. 2021 – 20. 6. 2021

Již potřetí se ve dnech 18.–20. června 2021 budou konat Evropské dny archeologie (EAD) koordinované francouzským Národním institutem pro preventivní archeologii (INRAP). 

Od 22. února 2021 je zpřístupněna registrace muzeí, archeoparků a dalších institucí k účasti.

Registrační formulář

V rámci EDA mohou zapojené instituce pořádat komentované prohlídky stálých expozic, depozitářů a laboratoř, seznámit návštěvníky s právě probíhajícími archeologickými výzkumy, uspořádat archeologické workshopy, demonstrační ukázky nebo vycházky po zajímavých lokalitách. Možné jsou také edukační programy pro školy nebo online aktivity.

Více informací zde.

Zdroj: facebook.com/evropskednyarcheologiejournees-archeologie.fr, Věstník AMG 1/2021