AKCE: 16. 6. 2021 – 17. 6. 2021

Konference Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů

Program konference Metodického centra dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů!

@MCMI
Datum konání: 16. 6. 2021 – 17. 6. 2021
Místo konání: České muzeum hudby, Praha

Ve dnech 16.–17. června 2021 se bude konat konference MCMI, která byla z důvodu protiepidemiologických opatření v loňském roce odložena. 

Konference bude zaměřena jak na obecné, tak i na dílčí specializované a praktické otázky dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů. Součástí konference bude exkurze do restaurátorských dílen Českého muzea hudby. 

PROGRAM KONFERENCE
středa, 16. června:

 • Tereza Žůrková: Obecné zásady a standardy dokumentace hudebních nástrojů 
 • Jana Burdová: Metodika dokumentace citer
 • Daniela Kotašová: Příspěvek k metodice dokumentace harf na příkladu nástrojů ze sbírky Českého muzea hudby
 • Barbora Kadlíčková: Niněry ze sbírky Českého muzea hudby 
 • Jan Kříženecký: Digitalizace hudebních nástrojů 
 • Tomáš Slavický: Databáze výrobců hudebních nástrojů MCMI 
 • Jiří Arnet: Metodika tvorby technických výkresů strunných drnkacích nástrojů
 • Viktor Hruška: Možnosti a problémy data miningu v organologických aplikacích
 • Petr Koukal: Hudební památky a jejich obnova z pohledu památkové péče 
 • Milan Guštar: Monitorování uměleckých předmětů
 • Jiří Čepelák: Loutnové nástroje v muzeích, jejich konzervace a restaurování 
 • Jan Tuláček: „...a vbořím se směle do staré škatule“ aneb jak nerestaurovat muzeální kytary z období 19. století


čtvrtek, 17. června:

 • František Kůs: Restaurování houslí D. Nicolas ainé
 • Adam Bitljan: Restaurování „Perleťového klavíru“ ze sbírek Českého muzea hudby
 • Jan Bečička: Restaurování klavichordu z pozůstalosti hudebního skladatele Augusta Stradala
 • Veronika Sovková: Restaurování barokního kontrabasu olomoucké provenience
 • Zdeněk Otčenášek: Vliv použitých technologií při restaurování varhan na jejich zvuk
 • Simona Šidlářová – Alena Selucká: Klavír Leoše Janáčka
 • František Ibl: Lesní roh Václava Františka Červeného
 • exkurze do restaurátorských dílen Českého muzea hudby
   

V případě zájmu o pasivní účast na konferenci potvrďte, prosím, svoji účast na e-mailovou adresu tereza.zurkova@nm.cz do 31. 5. 2021.

Zdroj: https://www.mcmi.cz/aktuality/konference-mcmi-16-17-cervna-2021