AKCE: 10. 6. 2021, 17:00–18:30

Regionální učebnice - učíme o regionu zážitkem

Webinář k výuce regionálních dějin určen pro lektory muzeí a učitele 1. a 2. stupně.

@muzeumricany.cz
Datum konání: 10. 6. 2021, 17:00–18:30

Snažíte se v dětech vzbudit zájem o přírodu a historii místa, kde žijí? Vytváříte v muzeu výukové programy pro ZŠ a MŠ nebo na ně jako učitelé s dětmi chodíte? A co vlastně od realizace takových programů očekávají muzea, a co školy?

Muzeum Říčany již tři roky vyvíjí ve spolupráci s učiteli základních škol hands on výukové programy. Z vytvořených pomůcek postupně vzniká web Regionální učebnice Říčansko.

Účastníci workshopu budou seznámeni s volně přístupnými pomůckami, které mohou využít při svojí práci, jak v muzeu, tak ve škole.
Součástí webináře bude i diskuze o reálné praxi propojování formálního a neformálního vzdělávání.

Registrační formulář

Více informací zde.

Zdroj: muzeumricany.cz