Veřejně přístupné databáze spravované metodickými centry

AKTUALITA 11. 10. 2018

Oborový informační portál eMuzeum

Oborový informační portál, který od roku 2006 přináší informace z tuzemského i zahraničního muzejního dění. 

AKTUALITA 11. 10. 2018

Správa sbírek

Na této stránce jsou publikovány metodické pokyny Ministerstva kultury (jsou uvedeny, spolu s výše citovanými právními předpisy v záložce "Legislativa" portálu eMuzeum), metodické texty, některé odpovědi na písemné dotazy správců sbírek (bez identifikace tazatele), komentované poznatky z kontrol dodržování zákona č. 122/2000 Sb. včetně tzv. dobrých příkladů (bez identifikace kontrolované osoby) atp.

AKTUALITA 11. 10. 2018

Muzeum bez bariér

Muzeum bez bariér je webové informační fórum zaměřené na práci s návštěvníky muzeí, galerií a dalších kulturních paměťových institucí a zařízení, kteří mají specifické potřeby.
 

AKTUALITA 11. 10. 2018

Do muzea!

Portál Do muzea! vznikl ve spolupráci Národního muzea a Asociace muzeí a galerií ČR. Nabízí kompletní přehled všech muzeí, galerií a památníků na území České republiky. Jeho cílem je zprostředkovat české veřejnosti informace o nabídce a úrovni služeb muzejních institucí a fungovat jako rozcestník i informační kanál o jejich bohaté nabídce ve všech koutech České republiky.

AKTUALITA 11. 10. 2018

MUZEO EDU - Centrální portál edukačních aktivit muzeí a galerií

Nový portál MUZEO EDU poskytuje nabídku aktuálních programů muzeí a galerií v ČR školám, pedagogům, studentům a dalším zúčastněným s možností jednoduchého výběru dle několika kritérií. Učitelům předškolního, základního a středního vzdělávání slouží web k rychlé a přehledné orientaci v edukační nabídce muzeí a galerií.