Publikováno: 11. 10. 2018

Databáze výsledků analytických metod v oblasti kulturního dědictví

Databáze výsledků analytických metod v oblasti kulturního dědictví

Databáze výsledků analytických metod v oblasti kulturního dědictví je určena k shromažďování výsledků analytických metod aplikovaných u archeologických nálezů a sbírkových předmětů. Databáze má pracovní charakter, je veřejně přístupná a mohou do ní přispívat odborníci z ostatních institucí (v současné době je databáze revidována a přepracovávána dle připomínek uživatelů).

 

Databáze je pod správou Metodického centra konzervace a je dostupný zde.