Publikováno: 11. 10. 2018

Správa sbírek

Na této stránce jsou publikovány metodické pokyny Ministerstva kultury (jsou uvedeny, spolu s výše citovanými právními předpisy v záložce "Legislativa" portálu eMuzeum), metodické texty, některé odpovědi na písemné dotazy správců sbírek (bez identifikace tazatele), komentované poznatky z kontrol dodržování zákona č. 122/2000 Sb. včetně tzv. dobrých příkladů (bez identifikace kontrolované osoby) atp.

@Správa sbírek

Sbírkami muzejní povahy (dále jen "sbírka") jsou sbírky zapsané v centrální evidenci sbírek (CES) a jsou v České republice chráněny zákonem č. 122/2000 Sb. CES je veřejnosti přístupným informačním systémem (http://ces.mkcr.cz), kde jsou, kromě seznamu sbírek a jejich oborových částí ("podsbírek"), uvedeny také další informace o CES a také stručná historie sběratelství a sbírkotvorné činnosti a muzejnictví v českých zemích. V neveřejné verzi CES je uveden výčet evidenčních čísel sbírkových předmětů (věci movitých i nemovitých nebo jejich souborů), které tvoří sbírku nebo její oborové části. Tím jsou vymezeny nejen sbírky, ale také jednotlivé sbírkové předměty uchovávané a spravované v režimu zákona č. 122/2000 Sb. Každá sbírka je uchovávána a chráněna ve své celistvosti jako jedna nedělitelná věc hromadná, je součástí národního pokladu České republiky.

Databáze je pod správou centra pro prezentaci kulturního dědictví a je dostupná zde