Publikováno: 11. 10. 2018

Hodnocení objektů pro uchování předmětů kulturní povahy – databáze případových studií

Databáze hodnocených objektů pro dlouhodobé uchovávání předmětů kulturní povahy (Databáze případových studií) byla zpracována v rámci projektu „Metodika ukládání předmětů kulturní povahy – optimalizace podmínek s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti“, DF13P01OVV016, podpořeného z programu NAKI 2013–2017 MK ČR.

Databáze je souborem strukturovaných dat obsahující popis různých typů objektů (historických budov, rekonstruovaného objektu i novostavby) a jejich vnitřních prostředí určených pro dlouhodobé uchovávání předmětů kulturní povahy. Sledovány jsou jednotné parametry stavebně–technických charakteristik, bezpečnostních systémů, mikroklimatických podmínek a úložného vybavení. Získané soubory informací jsou vzájemně propojeny a porovnávány v souvislosti s vyhodnoceným stavem uchovávaných předmětů. Databáze slouží jako návod pro analýzu vnitřního prostředí muzejních, galerijních a památkových budov zohledňující principy a zásady preventivní konzervace a nízko–energetických opatření regulace mikroklimatických parametrů. Lze ji rovněž chápat jako pomůcku při rozhodovacího procesu optimalizace podmínek ochrany spravovaných předmětů a zlepšování jejich celkové kondice.

Databáze je pod správou Metodického centra konzervace a je dostupný zde