Publikováno: 11. 10. 2018

Katalog sbírek Valašského muzea v přírodě – Lidová architektura

Databáze obsahující teréní výzkumy a dalších institucí ve sbírkách VNP. 

Databáze obsahuje informace z terénních výzkumů prováděných VMP a dalšími institucemi, uložené ve sbírkách VMP. Postupná aktualizace v gesci MC a Oddělení dokumentace VMP přinese on-line zveřejnění žádané součásti sbírek muzea týkající se lidové architektury na Moravě.

Databáze je pod správou MC VMP a je dostupná zde