Publikováno: 11. 10. 2018

MUZEO EDU - Centrální portál edukačních aktivit muzeí a galerií

Nový portál MUZEO EDU poskytuje nabídku aktuálních programů muzeí a galerií v ČR školám, pedagogům, studentům a dalším zúčastněným s možností jednoduchého výběru dle několika kritérií. Učitelům předškolního, základního a středního vzdělávání slouží web k rychlé a přehledné orientaci v edukační nabídce muzeí a galerií.

MUZEO EDU - Centrální portál edukačních aktivit muzeí a galerií

Portál MUZEO EDU umožňuje paměťovým institucím zadávat jednoduše do systému své vzdělávací programy, nabízet a propagovat je v přehledné a strukturované formě, která vychází z obsahu Rámcových vzdělávacích programů (RVP). 

Návštěvníci portálu mají možnosti výběru vzdělávacích aktivit podle několika kritérií. Jedná se o výběr dle místa - nástrojem je mapa krajů, dle stupně vzdělání - předškolní vzdělávání, 1. a 2. stupeň základního vzdělávání, střední školy a gymnázia, dle oblasti vzdělávání a průřezových témat RVP a také dle termínů.

Vzdělávací portál edukačních aktivit muzeí a galerií MUZEO EDU připravilo Metodické centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu.

 

Webové stránky zde