AKCE: 13. 6. 2023 – 14. 6. 2023

Konference Textil v muzeu: Inspirace ze vzdálených zemí

Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG vyhlašuje 19. ročník odborné konference.

Konference Textil v muzeu: Inspirace ze vzdálených zemí
Datum konání: 13. 6. 2023 – 14. 6. 2023
Místo konání: Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno-Královo Pole

Konference Textil v muzeu se od svého počátku profiluje jako místo mezioborového setkávání pracovníků muzeí, galerií, památkových ústavů, vysokoškolských pracovišť, konzervátorských dílen a dalších odborníků věnujících se textilní problematice z nejrůznějších úhlů. Každoročně je stanoveno ústřední téma konference, k němuž pak zaznívají konferenční příspěvky.

V tomto roce je hlavní pozornost konference upřena na textilní výrobky, vzorky textilií či textilních technik, které nejsou primárně domácího původu. Máme na mysli textilie a oděvní součástky, které jsou uchovávány ve sbírkách českých muzeí, galerií a památkových ústavů a jsou určeny jako výrobky importované z evropských i mimoevropských lokalit. Předměty mohou být příkladem mezinárodních kontaktů našeho prostředí v podobě archeologických nálezů a etnografického textilu, dokladem o činnosti oděvních návrhářů nebo průmyslových podniků zásobujících trh látkami, konfekcí či oděvními doplňky. Zvláštní pozornost tentokrát zasluhují sbírky textilu jako např. sbírky koberců, tapiserií, pokrývek hlavy a dalších předmětů, které přiváželi cestovatelé, podnikatelé či prostí turisté ze svých poznávacích nebo podnikatelských cest.

Konferenční příspěvky budou členěny na tematické okruhy:

  • Rarity a unikátní exponáty
  • Soubory a kolekce
  • Mecenáši a sběratelé
  • Historické souvislosti
  • Konzervátorsko-restaurátorské zásahy a preventivní konzervace
  • Prezentace sbírek výstavní i nevýstavní formou (digitalizace, prezentace na sociálních sítích aj.)
  • Různé

Přihlášky k účasti na konferenci s příspěvkem (délka maximálně 20 min.) či s posterovou prezentací vyplňte v online formuláři do 16. května 2023. Účast na konferenci lze konzultovat před odesláním přihlášky na adrese hanusova@tmbrno.cz.

Písemné výstupy z přednášek budou přijímány do obsahu recenzovaného neimpaktovaného periodika Textil v muzeu (hodnotitelný výstup pro RVVI/RIV) do 31. května 2023. Detailní informace o periodiku Textil v muzeu včetně pokynů pro autory zde.

Přihlášky k účasti na konferenci je potřeba vyplnit v online formuláři do 28. května 2023.

Pozvánka

Více informací zde.

Zdroj: tmbrno.cz