AKCE: 7. 6. 2023, 13:00–18:00

Workshop pro edukátory/ky z kulturních institucí Olomouckého kraje

Workshop Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání představí východiska a praxi Kreativního vzdělávání.

Workshop pro edukátory/ky z kulturních institucí Olomouckého kraje
Datum konání: 7. 6. 2023, 13:00–18:00
Místo konání: Vlastivědné muzeum v Olomouci - Radeckého sál, nám. Republiky 5, Olomouc

Cílem workshopu je představení východisek a praxe Kreativního vzdělávání. Workshop prakticky uchopuje teoretické koncepty kreativního učení, které používá Společnost pro kreativitu ve vzdělávání (kreativní návyky myšlení, vysokofunkční prostředí k učení, designový proces a participativní proces).

Workshop bude zaměřen na propojování a rozvoj spolupráce aktérů formálního a neformálního vzdělávání. Účastníci se pod vedením SPKV zaměří na kvalitu edukačních programů a společně budou diskutovat nad vlastní praxí. Definují si, jaká je jejich role jako edukátora – jakým způsobem se dá pracovat s učitelem či umělcem tak, aby vzájemnou synergií zlepšovali kvalitu vlastní práce, či jak mohou přemýšlet a konat ve vztahu k budováním komunity a rozvíjení veřejného prostoru.

Cílem workshopu je také navázání a budování partnerství institucí neformálního vzdělávání a Inovačního centra Olomouckého kraje. Účastníci na závěr obdrží certifikát o absolvování workshopu.

Cílová skupina workshopu jsou edukátoři a edukátorky, lektoři z kulturních a jiných organizací, které se zabývají výchovou a vzděláváním

Workshop je zdarma.

Registrační formulář

Více informací zde.

Zdroj: culturenet.cz