AKCE: 20. 6. 2023 – 23. 6. 2023

Konference: Vertikální komunikace

Stavebněhistorická konference zaměřená na vertikální komunikaci v nejširším slova smyslu.

 Konference: Vertikální komunikace
Datum konání: 20. 6. 2023 – 23. 6. 2023
Místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně

Hlavním tématem konference jsou vertikální komunikace v nejširším slova smyslu – schodiště, rampy, výtahy, vertikální komunikace ve veřejném prostoru, dále zařízení sloužící k vertikálnímu transportu stavebního materiálu či jiných komodit. Součástí konferenčního programu budou i dvě doplňková témata – blok věnovaný aktuálním kauzám památkové péče či obecným ideovým východiskům badatelské a památkářské praxe a blok určený pro významné nové badatelské poznatky mimo hlavní tematický okruh konference.

Pro účastníky je rovněž připraven bohatý doprovodný program a řada zajímavých exkurzí po Brně a jeho okolí.

Zájemci o přednesení svého referátu se mohou zaměřit na tematicky průřezový nebo komplexní příspěvek vázaný na určitou lokalitu či jiný pramen v délce 20 minut nebo na přednášku upozorňující na jednotlivosti v délce do 5 minut. Ke každému příspěvku u obou okruhů se počítá s pětiminutovou diskuzí a připravenou doprovodnou dokumentací na panel pro kuloárovou diskuzi. 

Přihlášku referátu s krátkou anotací vystihující podstatu příspěvku je nutné zaslat do 31. května. Z konference bude v roce 2024 vydán tradiční sborník.

Konferenci pořádá Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z. s., ve spolupráci s Ústavem architektury Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně a Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Brně za podpory Jihomoravského kraje.

Podrobné informace: zde

Zdroj: propamatky.info