AKCE 15. 6. 2023 – 17. 6. 2023

Výroční konference ECSITE 2023

Výroční konference, zaměřená na mezinárodní sdílení zkušeností a trendů v oblasti prezentace a popularizace vědy a techniky, se v roce 2023 bude konat na Maltě.

AKCE 12. 6. 2023 – 16. 6. 2023

Public History Summer School 2023

Nejen pro muzejní historiky je určena letní škola veřejné historie, zaobírající se prezentací dějin v muzeích, muzejní edukaci a obecně ve veřejném prostoru.

AKCE 15. 6. 2023 – 16. 6. 2023

Konference: Echos of Antiquity

Mezinárodní interdisciplinární konference se tematicky zaměří na antické umění a recepci antiky v oborech, jako archeologie, historie, dějiny umění, kulturologie či literární věda.