AKCE: 12. 6. 2023, 10:00–14:00

Seminář Muzejní zákon

Poslanecká sněmovna PČR zve na seminář za odborné spolupráce s Unií zaměstnavatelských svazů ČR.

Seminář Muzejní zákon
Datum konání: 12. 6. 2023, 10:00–14:00
Místo konání: sál Státní akta, PSP ČR, Sněmovní 176/4, 118 26 Praha 1

Poslanecká sněmovna PČR zve na seminář Muzejní zákon, který pořádá poslanec Ing. Roman Bělor za odborné spolupráce s Unií zaměstnavatelských svazů ČR.
 

Program
Zdravice (Ing. Roman Bělor, poslanec PSP ČR; Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MSc., MBA, prezident UZS ČR; RNDr. Tomáš Řehák, Ph.D.,viceprezident UZS ČR pro kulturu)

I. část:
„Legislativní podchycení činnosti muzeí a galerií“ (Ing. Bc. Richard M. Sicha, II.místopředseda AMG/ ředitel Muzea čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní srub K-S14 „U cihelny“ Králíky)

II. část:
„Právně neuchopené činnosti muzeí a galerií“ (PhDr. Luděk Beneš, čestný člen AMG / člen Rady Státního fondu kultury ČR)

III. část:
„Přepokládaná struktura zákonao muzeích“ (PhDr. Zdeněk Kuchyňka, člen pracovní skupiny AMG pro legislativu / ředitel Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně)

IV. část:
„Registrace a akreditace muzeí a galerií“ (PhDr. František Šebek, čestný člen AMG/ Univerzita Pardubice,Filozofická fakulta–Ústav historických věd)

V. část:
Diskuse (Mgr. Martin Baxa, ministr kultury ČR; Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje, předseda komise Rady AK ČR pro kulturu a památkovou péči; Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast kultury a památkové péče)

VI. část:
Shrnutí KS (Ing. Bc. Richard M. Sicha,II. místopředseda AMG, ředitel muzea)

VII. část:
Závěr

Účast potvrďte na email michaela.urbanova@uzs.cz do 9. 6. 2023.

Více informací zde.

Zdroj: archeo-muzeo.phil.muni.cz