AKCE: 10.11.2024, 9:35 – 12.11.2024, 9:35

NEMO European Museum Conference 2024

Podtitul výroční konference Sítě evropských muzejních organizací NEMO je Can we talk? Museums facing polarisation.

NEMO European Museum Conference 2024
Datum konání: 10.11.2024, 9:35 – 12.11.2024, 9:35
Místo konání: Sibiu, Rumunsko

Síť evropských muzejních organizací NEMO zve na letošní ročník své výroční konference, která se bude konat v rumuském městě Sibiu. Konference se bude věnovat zejména roli muzeí a aktuální společenské a politické situaci, která v řadě evropských zemích ohrožuje demokracii. Tématem konference bude role muzeí v aktuální společenské a politické situaci, která v mnoha evropských zemích ohrožuje demokracii. Konference se zaměří na to, jak mohou muzea přispět k dialogu a veřejné diskusi a jak reagovat v době společenské polarizace. Dalším důležitým bodem konference bude spolupráce s méně zastoupenými skupinami obyvatel a podpora jejich reprezentace a participace v muzeích.

Termín pro zaslání abstraktu příspěvku k aktivní účasti je 19. červen 2024. Registrace k pasivní účasti je 20. říjen 2024.

Registrace

Program

Více informací zde.

Zdroj: ne-mo.org