AKCE: 22. 2. 2024 – 23. 2. 2024

Mezinárodní konference MINOM ICOM 2024

Mezinárodní hnutí pro novou muzeologii (MINOM) zve k nové široké reflexi společenské funkce muzeí.

Mezinárodní konference MINOM ICOM 2024
Datum konání: 22. 2. 2024 – 23. 2. 2024
Místo konání: Sicílie, Itálie

Cílem konference Rethinking museologies as transformative trans-disciplinary alliances for more just societies je prozkoumat možnosti a hranice činností, zabývajících se kolektivní pamětí a územním dědictvím, a to v reakci na různé kritické podmínky v různých kontextech. MINOM proto vyzývá k diskusi, jak reagovat na probíhající sociální a ekologické výzvy prostřednictvím postupů, které mají za cíl podpořit emancipační, transformační, dekolonizační procesy, budování aliancí, vzájemných vztahů a sítí mezi obory a postupy i územími.

International movement for a new museology (MINOM) sdružuje odborníky pracující v komunitních muzeích, ekomuzeích, muzejních institucích, skupinách specializovaných na organizaci kulturních aktivit, managementu a kulturní mediaci a kulturních institucích zapojených do práce s místními komunitami. MINOM má zájem o alternativní postupy k mainstreamovému muzejnictví, se zvláštním důrazem na postupy, které se objevily v Latinské Americe a obecně všude tam, kde se vyskytují fenomény krize, vyloučení, vykořisťování a marginalizace. Jeho cílem je informovat muzejníky a kulturní instituce o současných hlavních společenských problémech, organizovat aktivity související s kulturními statky a účastnit se jako zprostředkovatel muzejních debat v rámci svých komunit.

Více informací o konferenci: zde

Zdroj: minom-icom.net