AKCE: 1. 2. 2024, 19:00–20:30

Panelová diskuse Neurodiversity and museums today

Panelová debata světových odborníků z muzejní praxe na téma programů a práce s neurodivergentními návštěvníky v muzeích.

Panelová diskuse Neurodiversity and museums today
Datum konání: 1. 2. 2024, 19:00–20:30

Galerie Tate ve spolupráci s Metropolitním muzeem umění v New Yorku zve na panelovou diskuzi na téma Neurodiverzita a muzea dnes. Diskuze se bude věnovat otázce inkluze neurodivergentních lidí (např. s poruchou autistického spektra, mentálním postižením, poruchou učení) do aktivit muzea. Odborníci se světových muzeí představí případové studie doprovodných programů a akcí určených pro tuto skupinu návštěvníků nebo způsoby, jak zpřístupnit sbírky a aktivity muzea těmto lidem se širokou škálou specifických potřeb a preferencí.

Diskuze se koná jako doprovodný program k aktuální výstavě Yayoi Kusama: Infinity Mirror Rooms. Kusama je umělkyně, které tvorbu silně ovlivnilo její vlastní vážné duševní onemocnění a několik posledních desetiletí je ve stálé hospitalizaci na psychiatrické klinice. Tate v rámci výstavy pořádala několik akcí mimo otevírací dobu, během kterých si neurodivergentní zájemci mohli výstavu prohlédnout v klidu, tichu a bez rušivých senzorických podnětů, stejně jako tvůrčí workshopy s umělci, přizpůsobeny tomuto publiku.

Pojem neurodivergentní lidé označuje lidi, jejichž mozek zpracovává, učí se a/nebo se chová jinak, než je považováno za „typické“. V užším smyslu se pojmem označují osoby s poruchou autistického spektra, v širším pak označuje jakýkoli strukturovaný, konzistentní způsob, kterým mozek funguje u skupiny lidí jinak než u většiny ostatních (duševní nemoc, porucha osobnosti, potucha učení, ADHD, mentální postižení). Opakem je neurotypický  člověk. Někdy se nesprávně používá pojem neurodiverzní, který označuje skupinu lidí, ze kterých někteří jsou neurodivergentní. 

Diskuse proběhne online, účast je zdarma po předchozí registraci.

Registrační formulář

Více informací zde.

Zdroj: tate.org.uk