AKCE: 7. 2. 2024 – 9. 2. 2024

Konference: Environmentální archeologie 2024

Konference pořádaná Univerzitou Hradec Králové a Muzeeum východních Čech, která přijímá call for papers, se zaměří na environmentální a kulturní témata.

Konference: Environmentální archeologie 2024
Datum konání: 7. 2. 2024 – 9. 2. 2024
Místo konání: Přednáškový sál Muzea východních Čech, Eliščino nábřeží 465/7, Hradec Králové

Environment a kultura –t yto dva fenomény představují dvě neoddělitelné dimenze, které utvářejí svět člověka. Při tom se obě složky vzájemně ovlivňují a do jisté
míry podmiňují. Proto by environmentální výzkum na poli archeologie neměl být v analýze a interpretaci jednostranně zaměřen pouze na dimenzi environmentální, ale měl by reflektovat i kulturní souvislosti studovaných environmentálních jevů.

Organizátoři konference doufají, že příspěvky se zaměří na rozličné aspekty podle zaměření jednotlivých badatelů, vždy by ale měly zohledňovat obě složky tématu. Vítána jsou témata vztahujících se např. k otázkám: jaký je vztah přírodního prostředí a společenských institucí? Jak jedna složka reaguje na proměny složky druhé? Jaké jsou rozdíly v reálném a symbolickém zacházení s rostlinami či zvířaty? A fenomény neživé přírody? Jak různé součásti přírody formují ekonomické či kulturní jevy? Mají běžně zkoumané fenomény jedné oblasti netušené či skryté souvislosti v druhé oblasti? Rádi vedle archeologů a přírodovědců přivítáme také historiky, etnology a další zájemce.

  • Přihlásit se lze do 15. 11. 2023
  • Kontakt: klara.burianova@uhk.cz; jan.horak.3@uhk.cz
  • Poplatek: 1500 Kč, pro studenty prezentující příspěvek: 1000 Kč

Zdroj: archeo-muzeo.phil.muni.cz