AKCE: 21.2.2024, 9:30

Sympozium: Architektura – žádná věda!

Sympozium Architektura – žádná věda! s podtitulem Zprostředkování architektury, edukace a inspirace představí možnosti, jak přibližovat architekturu dětem i veřejnosti a zvyšovat jejich povědomí o prostředí, ve kterém žijeme.

Sympozium: Architektura – žádná věda!
Datum konání: 21.2.2024, 9:30
Místo konání: Fakulta architektury VUT v Brně

Své postoje k tématu představí sedm odborníků z oblasti architektury, umění i pedagogiky, mezi kterými jsou i Rostislav Koryčánek, Krištof Kintera, Šárka Svobodová a další.

Sympozium s inspiračními workshopy vznikly v rámci projektu Srozumitelná architektura, který propojuje sousedící vzdělávací instituce Katedru výtvarné výchovy PdF MUNI a FA VUT už od září 2023. Projekt má za cíl zvýšit zájem o architekturu u žáků v téměř celé škále naše vzdělávacího systému, od mateřských škol přes základní až ke středním školám.

V rámci projektu Srozumitelná architektura vznikají v autorském teamu umělkyň a edukátorek Andrey Kaňkovské, Susan Maly a architektek Anny Kotlabové a Adély Šoborové koncepce vzdělávacích programů pro mateřské, základní i střední školy, které se během jara dočkají pilotní výuky na zapojených brněnských školách. Děti a dospívající se prostřednictvím sochařské laboratoře, práce s vlastním tělem nebo dokumentováním prostoru hravě seznámí s prostředím, které architektura a člověk vytváří. Na základě získaných zkušeností budou vypracovány metodické materiály, které fakulta nabídne k širokému využití ve školství. Vznikající edukační programy budou také zařazeny do Oborové mapy Uměním.

Více infromací o sympoziu: zde

Zdroj: fa.vut.cz