AKCE: 25. 5. 2021, 10:00–14:00

Online seminář Účetnictví příspěvkových organizací v praxi kultury

Webinář NIPOS určen pro pracovníky příspěvkových organizací zřizovaných státem a ÚSC v oblasti kultury a další zájemce.

@nipos.cz
Datum konání: 25. 5. 2021, 10:00–14:00

NIPOS zve na online seminář věnován účetnictví příspěvkových organizací v praxi kultury. Seminář je určen pro pracovníky příspěvkových organizací zřizovaných státem a ÚSC v oblasti kultury, pracovníky obecních, městských a krajských úřadů a další zájemce o tuto problematiku.

Lektorkou semináře je Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně v oboru ekonomika. Je předsedkyní Metodické rady Svazu účetních ČR a zastupuje tuto organizaci v Národní účetní radě. Velmi zkušená lektorka se specializací na organizační složky státu a neziskový sektor.

Obsahem online semináře budou mimo jiné:

 • Zákon o evidenci skutečných majitelů – výjimka pro obce a příspěvkové organizace
 • Dlouhodobý nehmotný majetek v účetnictví a v daních od 1.1.2021
 • Dlouhodobý hmotný majetek v účetnictví a v daních od 1.1.2021
 • Technické zhodnocení od roku 2021
 • Mimořádné daňové odpisy
 • Změny dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v DPH
 • Stravenkový paušál v dani z příjmů a v účetnictví
 • Změny ve vyhlášce o FKSP
 • Vykazování bezúplatných plnění (věcných darů) u poskytovatele a příjemce – zejména v souvislosti s covid-19
 • Nové závěry koordinačních výborů s dopadem na neziskový sekto
 • Změny ve vyhlášce 410/2009 pro rok 2021

Webinář se koná 25. května 2021 v 10.00 na platformě ZOOM. Cena semináře je 700 Kč.

Uzavření registrace přihlášek je 3. května 2021.

Registrační formulář

Více informací zde.

Zdroj: nipos.cz